Το CardioData αποτελεί ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό εργαλείο διαχείρισης καρδιολογικών ασθενών. Σχεδιασμένο με την γνωστή πλέον ποιότητα της Innovasoft, προσφέρει στον χρήστη την δυνατότητα να δημιουργήσει μια πλήρη ηλεκτρονική βάση δεδομένων καρδιολογικών ασθενών.

Με το CardioData μπορείτε να καταχωρείτε: Ασθενείς, ιστορικό παραγόντων κινδύνου, καρδιολογικό ιστορικό, λοιπό ατομικό αναμνηστικό ιστορικό, αντικειμενική εξέταση ασθενούς, παρακλινικές εξετάσεις, εξετάσεις αίματος, ηχοκαρδιογραφικές, αγγειοπλαστικές, στεφανιογραφίες, τεστ κόπωσης, φαρμακευτικές αγωγές, καρδιοχειρουρκικές επεμβάσεις, ραντεβού, φάρμακα, επισκέψεις και ιατρικές πράξεις των ασφαλιστικών ταμείων του δημοσίου.

Δύο είναι οι βασικές αρχές που διέπουν την φιλοσοφία σχεδιασμού του καρδιολογικού προγράμματος:

  • Οι απαιτήσεις - παρατηρήσεις - επιθυμίες των χρηστών είναι αυτές που καθοδηγούν τον σχεδιασμό της εφαρμογής. Ένα πρόγραμμα αναπτύσεται από αυτά που ζητούν οι χρήστες με σκοπό την προσαρμογή της εφαρμογής στον χρήστη και όχι του χρήστη στην εφαρμογή.
  • Ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου καταχώρησης και προβολής των δεδομένων. Το CardioData μέσα από την παραμετροποίησή του οδηγεί στην όσο το δυνατόν μείωση του χρόνου που απαιτείται από τους χρήστες τόσο για την εισαγωγή των δεδομένων, όσο και για την ανάκληση-σύγκρισή τους.

Χρησιμοποιώντας συνεχώς την τελευταία λέξη σε User interface controls και components, το CardioData προσφέρει μοναδική εμπειρία χρήσης λογισμικού.

Σχεδιασμένο με πολλές εικόνες, χρώματα, ειδοποιήσεις και δικλείδες ασφαλείας των δεδομένων, κάνει την χρήση του πιο εύκολη περιορίζοντας παράλληλα την πιθανότητα λάθων.

Επίσης, και μετά από απαίτηση πολλών χρηστών, δημιουργήθηκε η "Σύνοψη ασθενούς" όπου ο ιατρός καρδιολόγος με ένα κλικ μπορεί να δει όλες τις τελευταίες καταχωρήσεις σε ένα ασθενή!

Ο πυρήνας του προγράμματος είναι οι καταχωρήσεις των καρδιολογικών ασθενών. Όλες οι υπόλοιπες εγγραφές συνδέονται με αυτούς. Οι τέσσερις καρτέλες καταχώρησης δεδομένων των ασθενών είναι:

  • Γενικά στοιχεία. Ονοματεπώνυμο, ασφαλιστικό ταμείο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, συστήνων ιατρός, κλπ.
  • Παράγοντες κινδύνου. Δυσλιπιδαιμία, αρτηριακή υπέρταση, διαβήτης, κάπνισμα, κλπ.
  • Καρδιολογικό ιστορικό. Στεφανιαία νόσος, εμφράγματα, καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμιολογικό ιστορικό, κλπ.
  • Λοιπό ατομικό αναμνηστικό. ΑΕΕ, χρόνια πνευμονική νόσος, νεφρική νόσος, νόσος καρωτίδων, κλπ.

Σε κάθε ασθενή μπορούν να καταχωρηθούν οι εξετάσεις του. Αντικειμενική εξέταση, παρακλινικές εξετάσεις, εξετάσεις αίματος, ηχοκαρδιογραφικές, στεφανιογραφίες, αγγειοπλαστικές, τεστ κόπωσης, καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και φαρμακευτικές αγωγές.

  • Αντικειμενική εξέτασης: Παρούσα νόσος, Γενική εμφάνιση, Σωματομετρικά, Αρτηριακός σφυγμός, Αρτηριακή πίεση, Δέρμα-Άκρα-Οίδημα, Αναπνευστικό, Καρδιακή εξέταση και Κοιλία.
  • Παρακλινικές εξετάσεις: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Ακτινογραφία θώρακος, Αναζήτηση αναστρέψιμης ισχαιμίας, Holter πίεσης, 24ωρη καταγραφή ΗΚΓ, Δεξιός καθετηριασμός, Σπιρομέτρηση, Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία και Όψιμα δυναμικά.

Το CardioData παρέχει την δυνατότητα εκτυπώσεων και εξαγωγής δεδομένων (σε pdf, rtf, εικόνα, κλπ) για όλα τα στοιχεία καταχώρησης.

Προσφέρεται ακόμα η δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσεων χρήστη. Ο ιατρός μπορεί να παραγγείλει από την Innovasoft τις δικές του φόρμες εκτύπωσης για τις εξετάσεις των ασθενών του!

Το ημερολόγιο του CardioData είναι ένα πλήρες ημερολόγιο για την καταχώρηση και διαχείριση των ραντεβού. Με δυνατότητες υπενθύμισης, επανάληψης, καταχώρησης ενεργειών και δημιουργίας σειράς ραντεβού, θα σας λύσει κυριολεκτικά τα χέρια!

Όλα τα δεδομένα των ασθενών στατιστικοποιούνται. Ο ιατρός μπορεί να δημιουργήσει σενάρια στατιστικής ανάλυσης (πχ πλήθος ασθενών με αρτηριακή υπέρταση ανά φύλο) και να φιλτράρει τα δεδομένα του (πχ στην στατιστκή ανάλυση να μην περιλιφθούν οι άντρες κάτω των 40 ετών).

Τα παραγώμενα γραφήματα και αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, μπορούν να εξαχθούν σε εικόνες και σε αρχεία Microsoft Excel.

To CardioData μπορεί να εγκατασταθεί σε δίκτυο υπολογιστών για πολλούς χρήστες. Κάθε χρήστης έχει το δικό του username και password για την πρόσβαση του στα δεδομένα.

Επίσης μπορεί η βάση δεδομένων να εγκατασταθεί σε εξωτερικό σκληρό δίσκο ή flashdisk ώστε να μπορεί να μετακινηθεί και να είναι διαθέσιμη από οπουδήποτε (πχ ο ιατρός θέλει να έχει τα δεδομένα στο ιατρείο του, στο σπίτι του και στον φορητό του υπολογιστή).

Επειδή κάθε χρήστης είναι μοναδικός, το CardioData έρχεται με ένα πανίσχυρο εργαλείο ρυθμίσεων και εξατομίκευσης του περιβάλλοντος εργασίας.

Ο χρήστης μπορεί να κρύψει καρτέλες δεδομένων, να αλλάξει ή να προσθέσει τα στοιχεία καταχώρησης στις εξετάσεις αίματος και στις ηχοκαρδιογραφικές εξετάσεις, να επεξεργάζεται τις εγγραφές στα πεδία καταχώρησης. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να ελαχιστοποιηθεί το "γράψιμο" και η καταχώρηση των δεδομένων να γίνεται μόνο με κλικ του ποντικιού!